Col·laboradors

 • Cristina Carbonell Vilalta

  Cristina Carbonell Vilalta (Sabadell, 1975), correctora. És llicenciada en filologia catalana i teoria de la literatura i ha fet el màster de literatura comparada i estudis culturals de la UAB. Ha treballat durant vuit anys al diari El Punt, i, actualment, treballa com a col·laboradora per a l'Institut d'Estudis Catalans i per a diverses empreses i editorials, com a correctora i traductora.

 • Flordeneu

  Flordeneu (Cova Bastera, 1000). Encantada de les muntanyes del Canigó.

 • Griselda García Lloveras

  Griselda García Lloveras (Llagostera, 1975), correctora. És llicenciada en traducció i interpretació per la Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat com a correctora per a l’editorial Club Editor, com a assessora lingüística a la Direcció General de Política lingüística del Govern Balear, i com a traductora per a la Conselleria de Medi Ambient del mateix govern. Per a Edicions DAU, ha corregit la "Crònica de la Guerra Civil a Catalunya". Actualment col·labora amb diverses empreses.

 • Jordi Barra

  Jordi Barra (Barcelona, 1965) Llicenciat en Història Moderna i màster en Gestió del Patrimoni Històric-Arqueològic. Estudis de dramatúrgia a la Sala Beckett. Juntament amb Geràrd Vàzquez, autor de El retratista (Premi Crèdit Andorrà i Premi Serra d’Or). Escriptor i guionista col·labora amb el món editorial, la ràdio, el teatre i el cinema.

 • Jordi Casassas Ymbert

  Jordi Casassas Ymbert (Barcelona, 1948) és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona. Entre molts altres llibres, ha publicat: "Jaume Bofill i Mates" (1980), "L'Ateneu Barcelonès" (1986), "Intel·lectuals, professionals i polítics a la Catalunya Contemporània" (1989), "Entre escil·la i Caribdis. El catalanisme i la Catalunya conservadora a la segona meitat del segle XIX" (1991), "El futur del catalanisme" (1997), "El temps de la nació. Estudis sobre el problema polític de les identitats" (2005) i "La fàbrica de les idees. Política i cultura a la Catalunya del segle XX" (2009). És autor de la introducció i l'índex alfabètic de la "Crònica de la Guerra Civil a Catalunya" (Edicions DAU, 2008).

 • Tiro el DAU i em surten flors de flors intactes

  Blanca Llum Vidal

 • "Un cop de DAUs no abolirà mai l’atzar"

  Stéphane Mallarmé

 • "Dugueren Jesús a un indret anomenat Gòlgota (…) Li oferien vi adobat amb mirra, però no en prengué. Llavors el van crucificar i es repartiren els seus vestits jugant-se'ls als DAUs, a veure què treia cadascú"

  Evangelista Marc, Nou Testament

 • "Amor, de vós jo en sent més que no en sé, de què la part pitjor me'n romandrà, e de vós sap lo qui sens vós està: A joc de DAUs vos acompararé"

  Ausiàs March

 • DAU: peça cúbica d'os, de vori o de fusta, que porta marcat a cada cara un nombre des de l'u fins al sis, i serveix per a treure sort en diferents jocs d'atzar

  Diccionari Alcover-Moll

 • "Els soldats, quan hagueren crucificat Jesús, van agafar el seu mantell i en feren quatre parts, una per a cada soldat, i també prengueren la túnica. Es digueren entre ells: No l'esquincem; sortegem-la a veure a qui toca. S'havia de complir allò que diu l'Escriptura: S'han repartit entre ells els meus vestits; s'han jugat als DAUs la meva roba."

  Evangeli de Joan

 • DAU fals: dau que pesa més d'una banda que de l'altra, de tal manera que en tirar-lo doni més sovint un nombre favorable al jugador que el maneja.

  Diccionari Alcover-Moll

 • "Com d'un traydor d'ell vos guardau, car ab fals DAU lo marit juga, fique'l quant puga; del sis feu quatre; sos DAUs rebatre bé sapiau"

  Jaume Roig

 • "Era goliard, bevedor, jugador i metedor de mals DAUs"

  Giovanni Boccaccio

 • Tirar el DAU: resoldre una cosa definitivament, vencent la indecisió.

  Dita popular

 • Estar com un DAU: estar una cosa ben arreglada i ajustada de en totes les parts.

  Dita popular

 • Mudar-se els DAUs: canviar l'estat de les coses, les circumstàncies.

  Dita popular

 • Tenir el DAU: tenir en les mans el poder sense limitacions.

  Dita popular

 • Deixar el DAU: deixar el poder en mans d'altri.

  Dita popular

 • Ficar-se en DAUs: posar-se en coses en què valdria més no posar-se.

  Dita popular

 • Segons com pinta el DAU: segons com ve la sort o com es presenten les circumstàncies.

  Dita popular

 • Estar a un tomb de DAU: estar a punt, en perill imminent.

  Dita popular

 • El millor dels DAUs és no jugar-los

  Dita popular

Lloc web realitzat per Whads | Accent S.L. amb woost CMS